TjänsteleverantörenBeställarenAvtalsrubrik - Obs skriv företagets namnEv. referens - bokföringen o.s.v.Annonsering
Särskilda villkor som gäller detta paket

Finns det annan väsentlig information som gäller skall det skrivas i denna ruta.


Annonskategorier

Det är fritt för säljaren att lägga till extra kategorier men andra kunder betalar för sina kategorier och därför ska paketbeskrivningar tillämpas så gott som det går.Digitalsignering av avtalet

'Köplagen' samt 'Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler' är de lag som reglerar detta avtal mellan undertecknande.

OBS! Signeringen av avtalet är klar först när kundföretaget bekräftar avtalet via e-post eller när det skrivs under i Scrive.

1. Datumet läggs till automatiskt i följande format när avtalet skapas. 2024-04-14 19:39:24.
2. Avtalet skrivs under med scrive eller bekräftas via e-post.
3. En kopia på avtalet skickas till företaget för granskning innan avtalet signeras i scrive.